1.
Herudsløkken K, Schaug RM, Schwencke E. Praksislærerens utfordringer, dilemmaer og muligheter. SJVD [Internett]. 16. november 2019 [sitert 11. august 2020];4(1):196 -219. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/yrke/article/view/3342