Nyeste utgave

Årg 4 (2019)
Publisert: 2019-02-23

Vitenskapelige artikler

Vis alle utgavene

Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling - SJVD er et vitenskapelig fagfellevurdert tidsskrift som vil fremme publisering av vitenskapelig arbeid knyttet fag- og yrkesopplæring, læring på arbeidsplassen, fagskole, yrkesfaglærerutdanning og annen profesjonsutdanning.

SJVD publiserer vitenskapelig arbeid med særlig fokus på utdanningspolitikk, samarbeid og sammenhenger mellom opplæring og arbeidsliv på alle nivåer, og på de utfordringene som feltet står overfor med raske endringer i arbeidslivet og arbeidets innhold og organisering.

SJVD ønsker å fremme vitenskapelig arbeid som diskuterer utfordringer i det yrkesfaglige feltet i lys av tradisjoner, nye kunnskapsformer, yrkespedagogiske perspektiver og fremtidens behov for yrkes- og profesjonskompetanse.

SJVD oppmuntrer til et mangfold av teoretiske og metodologiske tilnærminger på forskning innenfor det yrkesfaglige og yrkespedagogiske feltet.

SJVD inviterer til nasjonale og internasjonale vitenskapelige bidrag på engelsk og skandinaviske språk.