Midlertidig stopp i mottak av nye manus

Fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMET har besluttet å stoppe finansieringen av fakultets tidsskrifter. Redaksjonen i SJVD jobber derfor med å finne alternativ finansiering og mulig utgivelse gjennom et forlag. Inntil disse avtalene er på plass, er vi pålagt å ikke ta imot nye manus.Aksepterte manus som ble levert før mottaket ble stoppet i slutten av april 2020 vil, så sant de er endelig godkjent, bli publisert senest i begynnelsen av sptember.

Redaksjonen beklager den usikkerheten dette medfører, og har forståelse for at forfattere vil forsøke publisering i andre tidsskrifter. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon når situasjonen er avklart.