Innlogging eller Registrer for innlevering

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
 • Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word eller RTF filformat.
 • Så langt det går an er URL-adresser oppgitt til alle siterte kilder som foreligger på nett, også de som gir tilgang til Open Access versjoner av kilden. URL-adressene skal være klikkbare (som for eks. http://pkp.sfu.ca).
 • Teksten bruker enkel linjeavstand; 12-punkts skrifttype som normalskrift (Times New Roman); kursiv i stedet for understreking (unntatt i URL-adresser); bruker aldri fet skrift (unntatt i overskrifter: kursiv er ellers eneste uthevingsmåte); og alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten.
 • Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen, som finnes i 'Om' tidsskriftet.
 • Særinstruksen for å sikre anonym fagfellevurdering er fulgt. Se også spesifikke instruksjoner for å fjerne forfatterinformasjon i Word.
 • Datastørrelsen på det innsendte manuskriptet overstiger ikke 10 MB. Reduksjon av størrelsen på f.eks et Microsoft Word-dokument kan gjøres ved å redusere oppløsningen bildene eller endre filformatet på bildene, ved hjelp av et betalt bildebehandlingsprogram som Photoshop, eller GIMP som er gratis.
 • Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. (Se også Retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer)

Forfatterinstruks

Det er gratis å sende inn og publisere artikler i FORMakademisk.

I forfatterinstruksen finner du:

Vanlige spørsmål fra forfattere

Hvordan sender jeg inn en artikkel til tidsskriftet?

 • For å sende inn en artikkel, må du være logget inn og registrert som forfatter ved tidsskriftet.
 • Brukere som er registrert som forfatter ved tidsskriftet vil finne forfatterrelaterte lenker på MIN SIDE. Forfatterrelaterte lenker: Forfatter, Aktive og [Nytt manus]
 • Fra MIN SIDE, under Formakademisk, klikk på lenken: [Nytt manus] for å begynne innsendingsprosessen.
 • For mer detaljert veiledning, se vår brukerhåndbok her.

Hvordan kan jeg registrere meg som forfatter ved tidsskriftet?

 1. Følg denne lenken: REGISTRER, som også står i toppen av alle sider når man ikke er logget inn for å registrere deg ved tidsskriftet.
 2. Standard oppsett er at det er avkrysset bare for rolle som leser. Du kan velge en hvilken som helst kombinasjon av rollene leser, forfatter og fagkonsulent. Disse valgene finner du nest nederst ved siden av Registrer som.
 3. Pass på å krysse av for rollen som forfatter hvis du vil ha muligheten til å sende inn manus til tidsskriftet.

Jeg er allerede registrert ved tidsskriftet, men ikke som forfatter. Hvordan endrer jeg på mine roller ved tidsskriftet?

 1. Logg inn. Du blir logget inn til MIN SIDE og vil se alle tidsskriftene som du er registrert i.
 2. Følg lenken til tidsskriftet som du vil registrere deg som forfatter hos: Formakademisk.
 3. Trykk deg inn på Rediger min profil.
 4. Scroll ned til Roller og kryss av for Forfatter.
 5. Husk å Lagre innstillingene nederst med lagre-knappen!

Hvordan oppdaterer jeg manuskriptet mitt etter at jeg har sendt det inn?

Hvis du har sendt inn et manuskript og ønsker å laste opp en ny versjon, er det viktig at du ikke starter en ny innsending med å trykke på [Send inn manuskript] fordi dette starter en helt ny innsendingsprosess og vil gi mye ekstraarbeid til redaktøren.

 1. Fra MIN SIDE, under Formakademisk, følger du lenken: Forfatter eller Aktive. Du kommer til en side med manuskriptene som du allerede har sendt inn.
 2. Velg det manuskriptet du vil oppdatere/endre.
 3. På toppen er det lenker til OPPSUMMERING, FAGVURDERING og REDIGERING. Velg FAGVURDERING.
 4. Last opp ny versjon av manuskriptet under overskriften Redaktørens beslutning ved siden av Last opp forfatterens versjon.

Hvordan legger jeg ved figurer etc til mitt manuskript?

Du kan gjøre dette under innsendingen av manuset på siden LAST OPP TILLEGGSFILER.

Jeg har allerede sendt inn et manus. Hvordan laster jeg opp figurer etc til et eksisterende manus?

 1. Fra MIN SIDE, følg lenken: Forfatter eller Aktive under Formakademisk.
 2. Velg manuset som du ønsker å laste opp figurer til.
 3. På siden OPPSUMMERING, under overskriften Manuskript følger du lenken LEGG TIL TILLEGGSFIL.

Tekniske krav

Rene filer

En viktig side av arbeidet i et vitenskapelig tidsskrift, er å sørge for god publikasjonsteknisk kvalitet i de publiserte manuskriptene. Derfor oppfordres forfatterne til å følge disse retningslinjene samvittighetsfullt, og særlig å unngå overflødig formatering i manuskriptfilene. Vi minner om at det er et stilideal i vitenskapelige tekster at det er innholdet som skal framheves, og innpakningen nedtones. Derfor er den beste layout nesten usynlig, fordi ingen formvalg forstyrrer leserens konsentrasjon om innholdet i teksten. 

Bruk følgende MAL i Word.

Hele filer

Manuskriptfilen bør være så komplett som mulig. Dette innebærer at bilder, figurer, tabeller, sluttnoter og bibliografi helst skal være montert inn i manuskriptfilen slik forfatteren ønsker de skal framstå.

Ved bruk av tilleggsverktøy for produksjon av henvisninger, eller av tabeller og figurer (som for eksempel EndNote eller Excel), skal de elementene som monteres inn helst gjøres så enkle og stabile som mulig. Dette gjøres på litt ulikt vis for ulike program, og tidsskriftet setter derfor pris på at forfatteren selv sørger for å få lokal hjelp til dette før filer sendes inn til tidsskriftet. Hvis dette ikke har latt seg gjøre, bør forfatteren varsle redaksjonen om dette allerede ved innsendingen av manuskriptet.

Velformete filer

Alle angivelser av sideomfang gjelder tidsskriftets standard manuskriptsideoppsett:

 • sidestørrelse A4
 • marger 2,5 cm
 • enkel linjeavstand
 • typestørrelse 12 punkt
 • skrifttype Times New Roman
 • sammendraget skal være på mellom 100 og 130 ord, og må skrives i tredje person
 • hovedformatet for litteraturhenvisninger og bibliografi i dette tidsskriftet er "APA 6th-stilen", som er fullstendig beskrevet i nyeste utgave av American Psychological Associations Publication Manual. En kort og forenklet innføring i APA-stilen fra Høgskolen i Oslo og Akershus finnes på siden: Oppgaveskriving (åpner i ny fane).
 • litteraturhenvisninger settes i parentes i den løpende teksten, med samme format som omgivelsene. Sluttnoter skal helst unngås, og aldri brukes til rene litteraturhenvisninger. Fotnoter tillates dessverre ikke.
 • korte sitat i den løpende teksten markeres med anførselstegn. Sitat som går over 40 ord, bør markeres som blokksitat; det vil si med ekstra linjeskift både før og etter sitatet, med innrykkete avsnitt, uten anførselstegn og skrives med 11 punkt.
 • normalt skal ikke mer enn fem overskriftgrader brukes: 18 punkt, 14 punkt (+ kursiv), 12 punkt fet (+ fet kursiv).
 • eneste form for utheving i den løpende teksten skal være kursiv, med to unntak: 1) for klikkbare URL-adresser som blir automatisk understreket, og 2) for bruk av fete typer i 12 punkts overskrifter

I ledetekstene til tabeller, figurer, bilder og noter utenfor den løpende teksten anbefales bruk av 10 punkts skrift. Dette vil også være et godt valg inne i tabeller og figurer. For større bibliografier/litteraturlister kan Arial 9 punkt eller Times New Roman 10 punkt velges.

Bruk følgende MAL i Word.

Ved innsending av bidrag vil innsenderen dessuten måtte bekrefte følgende sjekkliste:

Artikler

Contributions to this section will be peer reviewed by at least two independent reviewers.

Bokanmeldelser

Contributions to this section will be editorial peer reviewed.

Debatter

Contributions to this section will be editorial peer reviewed.

Informasjon om kommmende konferanser

Conferences within the research fields of design and design education

Annonse

Betalt annonse

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.